Red Cell

Wat is Red Cell?

Een Red Cell is een groep subject matter experts die een project of onderdeel van de organisatie toetst op zwakke plekken en gaten in de beveiliging vanuit het oogpunt van de opponent. Red Cells richten zich in het bijzonder op het tactisch-, technische-, & operationeel niveau. Dit wordt dan een Red Cell operatie genoemd. Red Cell operaties zijn zeer geschikt om in te zetten als de beveiligingsstructuur van de organisatie in kaart is gebracht en wordt geïmplementeerd in de organisatie.

 

Doel van de opleiding

In de opleiding Red Cell leert u zelfstandig een Red Cell operatie organiseren en uitvoeren. Deelnemers ervaren hoe een tegenstander opereert in de praktijk. Zij leren creatief nadenken over complexe dreigingsvraagstukken in teamverband en krijgen kennis van een breed pallet aan intelligence analysetechnieken. Na het volgen van de opleiding zijn de deelnemers in staat om een Red Cell operatie op te zetten en de (rest)dreiging te bepalen, dat is de dreiging die nog steeds aanwezig is wanneer de beveiligingsstructuur in kaart is gebracht. Dit alles leren zij met behulp van wetenschappelijk onderbouwde analysetechnieken die praktisch worden ingezet ten behoeve van een robuuste veiligheidsstructuur.

 

Diploma en Examen

De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch examen dat wordt beheerd en afgenomen door een onafhankelijke examencommissie en examenbureau (IBEX).

Wanneer een cursist slaagt voor dit theorie-examen volgt er inschrijving in het register van IBEX en mag de titel Red Cell Analist (RCA) worden gedragen, met de letters RCA geplaatst achter de familienaam.