Beveiligingsregister MBO

Register Proactief Beveiligen – RPB

Register Beveiliger Plus – RSP

Security Profiler Expert – SPE

Het opleidingsniveau van de opleidingen wordt ingeschat op mbo niveau. De opleidingen zijn geen crebo erkende opleidingen van het ministerie van OCW.