Register Proactief Beveiligen

Register

Het Register Proactief Beveiligen is per 1 mei 2018 opgenomen in het Nationaal Beveiligingsregister.

Voorwaarden voor registratie

Eenieder die heeft voldaan aan de relevante eisen in het examen- en certificatieplan Register Proactief Beveiligen kunnen worden geregistreerd in het Nationaal Beveiligingsregister.

Eenieder die is opgenomen in het Register Proactief Beveiligen heeft met succesvol resultaat het examen voor het Keuzedeel Proactief Beveiligen afgesloten.

Het Keuzedeel Proactief Beveiligen

Het verplichte keuzedeel Proactief Beveiligen biedt de verdieping of de verbreding op de basis van de MBO-2 beveiligingsopleiding. Het keuzedeel Proactief Beveiligen is speciaal voor de Mbo opleiding Beveiliger 2 ontwikkeld.

De examinering en diplomering is op nationaal niveau nog niet aan dezelfde strikte regels gebonden als de Mbo opleiding in het algemeen, maar de Stichting CERPRO i.o. en het Nationaal Beveiligingsregister werkt al wel aan het structureren, bewaken van de kwaliteit en inhoud van het examen- en diplomeringsproces.

De behoefte uit het werk- en onderwijsveld, zoals blijkt uit de werkzaamheden van stichting CERPRO i.o. stelt dat deze aanvulling op het reguliere beveiligingsvak aangevuld dient te worden met een meer klantvriendelijke aanpak.

Daarom is het keuzedeel proactief beveiligen een integraal onderdeel van het officiële Mbo diploma Beveiliging, zoals deze wordt beheerd door het Nationaal Beveiligingsregister.

Geldigheid van de inschrijving

De inschrijving in het Register Security Profiler is voor onbepaalde tijd en niet overdraagbaar.

Reglement en Gedragsregels

Eenieder die is ingeschreven in het nationaal beveiligingsregister heeft kennis genomen van het reglement en de gedragsregels die relevant zijn voor dit register.

Gebruik merk RBP

Register Proactief Beveiligen

Eenieder die is ingeschreven in dit register is gedurende de geldigheidsperiode van de registratie gerechtigd de kwaliteitsaanduiding RBP (Register Proactief Beveiligen) te voeren in de professionele context, bijvoorbeeld bij het opstellen van een curriculum vitae. Tevens kunnen de ingeschreven studenten hun vakbekwaamheid aantonen aan hun (toekomstige) werkgevers.

De inhoud van de opleiding

Wat is de Proactief Beveiligen?

In het keuzedeel leren de studenten de nodige vaardigheden en kennis om klantvriendelijk en proactief te werk te gaan in de beveiliging: het zoeken naar en herkennen van afwijkend gedrag, het doormiddel van een professioneel vraaggesprek achterhalen van de intentie van het gedrag en al deze zaken uitvoeren vanuit een zeer gastvrije manier van handelen.

Doel van de opleiding

In de opleiding MBO-2 voor het beveiligingsdiploma leren en begrijpen de studenten de laatste inzichten op het gebied van Proactief Beveiligen en Predictive Profiling. Hiermee worden de studenten voorbereidt op de arbeidsmarkt. De werkgevers vragen meer en meer om een klantvriendelijkere beveiligingsmedewerker die tevens de veiligheid niet uit het oog verliest.

De proactieve beveiliger draagt dus de kennis van de methoden van de tegenstander. Dit stelt de Proactieve Beveiliger in staat om deze handelingen in een vroegtijdig stadium te herkennen. Middels klantvriendelijke interventie methodieken wordt het mogelijk om zo ongewenste incidenten te voorkomen.

Voorbeelden van deze methodieken zijn:

  • Predictive Profiling
  • Red Teaming
  • De APP Predictive Profiling
  • LEER – Methodiek
  • Security Questioning
  • Hospitality

Diploma en Examen

Het examen van het keuzedeel proactief beveiligen  bestaat (nog) uit een theorie examen. In dit examen wordt middels 25 meerkeuze vragen gemeten of een kandidaat voldoet aan de eindtermen in dit dossier. Het examen van het Keuzedeel Proactief Beveiligen duurt 60 minuten.

Wanneer iemand het examen met een voldoende resultaat afsluit ontvangt hij of zij het Diploma Proactief Beveiligen, en wordt opgenomen in het Nationaal Beveiligingsregister onder Register Proactief Beveiligen.

Opleiders

Register Proactief Beveiligen