Radicalisering & Terrorisme

Radicalisering & terrorisme 

De bestrijding van radicalisering en terrorisme is een complexe taak die multidisciplinair wordt aangepakt. Overheidsdiensten en private partijen werken samen vanuit een brede integrale aanpak om deze fenomenen zo goed mogelijk bestrijden en toekomstige aanslagen te voorkomen

 

Doel van de registeropleiding

Het doel van de Post hbo-registeropleiding Radicalisering en Terrorisme de cursist voorzien van kennis en inzicht op het gebied van Radicalisering en Terrorisme dat de cursist helpt bij het signaleren en bespreekbaar maken van de signalen in de praktijk.

Eén van de onderdelen vanuit de brede integrale aanpak is het signaleren van ‘’waarschuwingsindicatoren’’. Professionals en anderen die deze signalen mogelijk herkennen kunnen een belangrijke informatiebron zijn om een deze in een vroegtijdig te herkennen, om incidenten te kunnen voorkomen. Voor professionals is het daarom van belang dat zij kennis hebben van de onderwerpen radicalisering en terrorisme, weten waar zij op moeten letten bij radicaliseringsprocessen die kunnen uitmondden in geweld en handelingsperspectief hebben bij potentiële ongewenste situaties.

 

Examinering & Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch examen dat wordt beheerd en afgenomen door een onafhankelijke examencommissie en examenbureau (IBEX). Wanneer een cursist slaagt voor dit theorie-examen volgt er inschrijving in het register  en mag de titel Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) worden gedragen, met de letters RTE geplaatst achter de familienaam.