Register Certified Profiling Expert

Register

Het Register Certified Profiling Expert (CPE) is per 1 mei 2007 opgenomen in het Nationaal Beveiligingsregister.

Voorwaarden voor registratie

Eenieder die heeft voldaan aan de relevante eisen in het certificatieplan Profiling Expert kunnen worden geregistreerd in dit register.

Eenieder die na het volgen van een opleiding Diploma Predictive Profiling het theorie examen Predictive Profiling met succesvol resultaat afgesloten en van IBEX een Diploma Predictive Profiling Theorie heeft ontvangen.

Vervolgens heeft deze persoon ook met succes het praktijkexamen Predictive Profiling afgelegd, en hiervoor van IBEX het Diploma Predictive Profiling Praktijk ontvangen.

Geldigheid van het CPE

De titel Certified Profiling Expert is vooralsnog onbeperkt geldig en niet overdraagbaar.

Reglement en Gedragsregels

Eenieder die is ingeschreven in het nationaal beveiligingsregister heeft kennis genomen van het reglement en de gedragsregels die relevant zijn voor dit register.

Gebruik merk CPE

Eenieder die is ingeschreven in dit register is gedurende de geldigheidsperiode van de registratie gerechtigd de kwaliteitsaanduiding CPE (Certified Profiling Expert) achter zijn of haar familienaam te plaatsen.

De inhoud van de opleiding

Wat is Predictive Profiling?

Er bestaat bij veel organisaties en bedrijven de wens dat beveiliging een actieve rol inneemt in het voorkomen van incidenten. Klassieke personele beveiligingsmethoden hebben in de praktijk echter een veelal repressieve focus. De proactieve beveiligingsmethodiek Predictive Profiling, waarin het herkennen en voorkomen van incidenten op basis van kennis over de modi operandi van kwaadwillenden centraal staat, is een uitstekende aanvulling op reactieve beveiliging voor organisaties die incidenten actief willen voorkomen.

Doel van de Opleiding

In de 7-daagse opleiding Predictive Profiling krijgt u de kennis en vaardigheden aangereikt die nodig zijn om Predictive Profiling in uw eigen organisatie te implementeren en managen. Hoewel er in de opleiding aandacht is voor de methodiek is de doelstelling van de opleiding om u te leren hoe de methodiek zelf te implementeren. Hierbij horen het uitvoeren van een onderzoek naar de dreiging die geldt voor uw eigen organisatie, een inventarisatie maken van gedragingen waarvan het mogelijk en nodig is deze te herkennen en voorkomen, en het opstellen van Standaard Operationele Procedures die door Profilers gebruikt kunnen worden.

De methoden en technieken die worden aangeleerd zijn daar waar mogelijk wetenschappelijk onderbouwd en empirisch bewezen. Verder stelt de Predictive Profiling opleiding de student in staat om transparant en onderbouwd een advies uit te brengen over de handelswijze en procedure van profilers. De student leert een praktisch gerichte procedure te ontwikkelen met een solide onderbouwing ten behoeve van het strategisch niveau.

Om dit te bewerkstelligen wordt er naast de theoretische lesstof ook gewerkt aan het zelf uitvoeren van een dreigingsonderzoek en het produceren van een effectieve management rapportage en Standaard Operationele Procedure. Door het tijdens de opleiding uitvoeren van de vaardigheden die worden aangeleerd is de cursist optimaal in staat om de kennis later in de beroepspraktijk tot uitvoer te brengen. Ook kan de rapportage na de opleiding gebruikt worden om het praktijkexamen te behalen.

Diploma en Examen

De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch examen dat wordt beheerd en afgenomen door een onafhankelijke examencommissie en examenbureau (IBEX). Wanneer een cursist slaagt voor dit theorie-examen volgt er inschrijving in het register en mag de titel Register Profiling Professional worden gedragen, met de letters RPP geplaatst achter de familienaam. 

Wanneer de cursist ook slaagt voor het facultatieve praktijkexamen, door het uitvoeren van een Predictive Profiling onderzoek, het opstellen van een management rapportage met een Standaard Operationele Procedure en het presenteren van dit geheel aan de examencommissie volgt er inschrijving in het register en mag de titel Certified Profiling Expert worden gedragen, met de letters CPE geplaatst achter de familienaam.

Opleiders

Register Certified Profiling Expert