Register Security Intelligence Professional

Register

Het Register Security Intelligence Professional (RSIP) is per 1 mei 2015 opgenomen in het Nationaal Beveiligingsregister.

Voorwaarden voor registratie

Eenieder die heeft voldaan aan de relevante eisen in het certificatieplan Security Intelligence kunnen worden geregistreerd in dit register.

Eenieder die na het volgen van een opleiding Diploma Security Intelligence het theorie examen Security Intelligence met succesvol resultaat afgesloten en van IBEX een Diploma Security Intelligence Theorie ontvangen.

Geldigheid van het RSIP

De titel Register Security Intelligence Professional is vooralsnog onbeperkt geldig en niet overdraagbaar.

Reglement en Gedragsregels

Eenieder die is ingeschreven in het nationaal beveiligingsregister heeft kennis genomen van het reglement en de gedragsregels die relevant zijn voor dit register.

Gebruik merk RSIP

Eenieder die is ingeschreven in dit register is gedurende de geldigheidsperiode van de registratie gerechtigd de kwaliteitsaanduiding RSIP (Register Security Intelligence Professional) achter zijn of haar familienaam te plaatsen.

De inhoud van de opleiding

Wat is Security Intelligence?

Security Intelligence leert u voor de middellange termijn de te verwachte dreigingen van de organisatie in kaart te brengen. De opleiding Security intelligence maakt door een geborgde methoden en technieken het proces van intelligence en analyse transparant.

Doel van de Opleiding

De post HBO opleiding Security Intelligence heeft tot doel u de Security Intelligence methodiek aan te leren. U leert vanuit het organisatie- en daderperspectief effectief gebruik te maken van de informatie die u voorhanden heeft, en gericht (vaak in open bronnen) te zoeken naar aanvullende informatie die u nodig heeft.

U leert met de nieuwste intelligence analysetechnieken vanuit een analyseplan, een dreigingsanalyse op strategische niveau te maken. Met de dreigingsanalyse en uw rapportage krijgt de directie inzicht en duidelijkheid in de actuele dreigingen voor nu en de komende jaren, zodat de juiste besluitvorming t.o.v. het inzetten van maatregelen georganiseerd kan worden. 

U bent na de opleiding in staat om vanuit een gestructureerd proces en geborgde methode een actueel dreigingsassessment te maken van de voor uw organisatie relevante (be-)dreigingen, zodat u met de opgedane kennis uw beveiligingsprocessen effectiever kunt inrichten. 

Diploma en Examen

Als u kiest voor de Theorie Opleiding wordt u optimaal voorbereid op het Security Intelligence Theorie Examen van onafhankelijk exameninstituut IBEX. Bij succesvol resultaat op dit examen ontvangt u het diploma Security Intelligence Theorie, en wordt u ingeschreven in het Nationaal Beveiligingsregister als Register Security Intelligence Professional (RSIP). U bent dan gerechtigd de letters RSIP na uw achternaam te voeren als kwaliteitsaanduiding.

Tijdens de opleiding volgt u hetzelfde opleidingstraject als studenten die ook de Praktijk Opleiding volgen, zo leert u ook hoe een Security Intelligence Onderzoek uit te voeren. Echter ontvangt u na de opleiding geen verdere begeleiding als voorbereiding op het praktijkexamen (Certified Security Intelligence Expert).

Opleiders

Register Security Intelligence Professional