Security Profiler Expert

Register

Het Register Security Profiler Expert is per 1 mei 2007 opgenomen in het Nationaal Beveiligingsregister.

Voorwaarden voor registratie

Eenieder die heeft voldaan aan de relevante eisen in het certificatieplan Security Profiler kunnen worden geregistreerd in dit register.

Eenieder die is opgenomen in het Register Security Profiler heeft na het volgen van een opleiding Beveiliger Plus het theorie examen Beveiliger Plus met succesvol resultaat afgesloten en van IBEX een Diploma Beveiliger Plus in ontvangst genomen en vervolgens heeft deze persoon ook met succes het praktijkexamen Security Profiler afgelegd, en hiervoor van IBEX het Diploma Security Profiler Praktijk ontvangen.

Geldigheid van de inschrijving

De inschrijving in het Register Beveiliger Plus is vooralsnog voor onbepaalde tijd en niet overdraagbaar.

Reglement en Gedragsregels

Eenieder die is ingeschreven in het nationaal beveiligingsregister heeft kennis genomen van het reglement en de gedragsregels die relevant zijn voor dit register.

Gebruik merk SPE

Eenieder die is ingeschreven in dit register is gedurende de geldigheidsperiode van de registratie gerechtigd de kwaliteitsaanduiding SPE (Security Profiler Expert) te voeren in de professionele context, bijvoorbeeld bij het opstellen van een curriculum vitae.

De inhoud van de opleiding

Wat is de Security Profiler?

De Security Profiler bezit de nodige vaardigheden en kennis om klantvriendelijk en proactief te werk te gaan in de beveiliging: het zoeken naar en herkennen van afwijkend gedrag, het doormiddel van een professioneel vraaggesprek achterhalen van de intentie van het gedrag en al deze zaken uitvoeren vanuit een zeer gastvrije manier van handelen.

De Security Profiler vergroot hiermee het afschrikeffect op mogelijke kwaadwillenden, zonder daarbij in de eerste instantie gebruik te maken van klantonvriendelijke repressieve handelingen.

Doel van de opleiding

In de doorlopende leerlijn Security Profiler worden mensen opgeleid en getraind in nieuwe inzichten en vaardigheden die leiden tot een proactieve aanpak van security, in tegenstelling tot een reactieve aanpak. De Security Profiler draagt de kennis en vaardigheden van de methoden van de tegenstander. Dit stelt de Security Profiler in staat om deze handelingen in een vroegtijdig stadium te herkennen. Middels klantvriendelijke interventie methodieken wordt het mogelijk om zo ongewenste incidenten te voorkomen.

In de Security Profiler opleiding is er een vergrootte nadruk op het aanleren van de praktische vaardigheden die horen bij proactief beveiligen.

Diploma en Examen

Het Security Profiler examen bestaat uit een praktijk examen. In dit examen wordt middels verschillende praktische situaties en casussen gemeten of een kandidaat voldoet aan de eindtermen in het dossier.

Wanneer iemand het examen met een voldoende resultaat afsluit ontvangt hij of zij het Diploma Security Profiler, en wordt opgenomen in het Register Security Profiler Expert van het Nationaal Beveiligingsregister.

Opleiders

Register Security Profiler Expert