Security Profiler

Wat is de Security Profiler?

De Security Profiler bezit de nodige vaardigheden en kennis om klantvriendelijk en proactief te werk te gaan in de beveiliging: het zoeken naar en herkennen van afwijkend gedrag, het doormiddel van een professioneel vraaggesprek achterhalen van de intentie van het gedrag en al deze zaken uitvoeren vanuit een zeer gastvrije manier van handelen.

De Security Profiler vergroot hiermee het afschrikeffect op mogelijke kwaadwillenden, zonder daarbij in de eerste instantie gebruik te maken van klantonvriendelijke repressieve handelingen.

Doel van de opleiding

In de doorlopende leerlijn Security Profiler worden mensen opgeleid en getraind in nieuwe inzichten en vaardigheden die leiden tot een proactieve aanpak van security, in tegenstelling tot een reactieve aanpak. De Security Profiler draagt de kennis en vaardigheden van de methoden van de tegenstander. Dit stelt de Security Profiler in staat om deze handelingen in een vroegtijdig stadium te herkennen. Middels klantvriendelijke interventie methodieken wordt het mogelijk om zo ongewenste incidenten te voorkomen.

In de Security Profiler opleiding is er een vergrootte nadruk op het aanleren van de praktische vaardigheden die horen bij proactief beveiligen.

Diploma en Examen

Het Security Profiler examen bestaat uit een praktijk examen. In dit examen wordt middels verschillende praktische situaties en casussen gemeten of een kandidaat voldoet aan de eindtermen in het dossier.

Wanneer iemand het examen met een voldoende resultaat afsluit ontvangt hij of zij het Diploma Security Profiler, en wordt opgenomen in het Register Security Profiler Expert van het Nationaal Beveiligingsregister.