Beveiliger Plus

Wat is de Beveiliger Plus?

De Beveiliger Plus bezit de nodige vaardigheden en kennis om klantvriendelijk en proactief te werk te gaan in de beveiliging: het zoeken naar en herkennen van afwijkend gedrag, het doormiddel van een professioneel vraaggesprek achterhalen van de intentie van het gedrag en al deze zaken uitvoeren vanuit een zeer gastvrije manier van handelen.

De Beveiliger Plus vergroot hiermee het afschrikeffect op mogelijke kwaadwillenden, zonder daarbij in de eerste instantie gebruik te maken van klantonvriendelijke repressieve handelingen.

Doel van de opleiding

In de doorlopende leerlijn Beveiliger Plus worden mensen opgeleid en getraind in nieuwe inzichten en vaardigheden die leiden tot een proactieve aanpak van security, in tegenstelling tot een reactieve aanpak. De Beveiliger Plus draagt de kennis en vaardigheden van de methoden van de tegenstander. Dit stelt de Beveiliger Plus in staat om deze handelingen in een vroegtijdig stadium te herkennen. Middels klantvriendelijke interventie methodieken wordt het mogelijk om zo ongewenste incidenten te voorkomen.

Voorbeelden van deze methodieken zijn:

  • Predictive Profiling
  • Red Teaming
  • De APP Predictive Profiling
  • LEER – Methodiek
  • Security Questioning
  • Hospitality

Diploma en Examen

Het Beveiliger Plus examen bestaat uit een theorie examen. In dit examen wordt middels 25 meerkeuze vragen gemeten of een kandidaat voldoet aan de eindtermen in dit dossier. Het Beveiliger Plus Examen duurt 60 minuten.

Wanneer iemand het examen met een voldoende resultaat afsluit ontvangt hij of zij het Diploma Beveiliger Plus, en wordt opgenomen in het Nationaal Beveiligingsregister onder Register Security Profiler.  Het opleidingsniveau van de opleiding wordt ingeschat op mbo.