Keuzedeel Proactief Beveiligen MBO-2

KEUZEDEEL PROACTIEF BEVEILIGEN

Wat is het Keuzedeel Proactief Beveiligen?

Onder de nationale herziene kwalificatiestructuur van het middelbaar beroepsonderwijs per augustus 2018 zijn keuzedelen een verplicht onderdeel van alle middelbare beroepsopleidingen. Deze keuzedelen bieden verdieping of verbreding op de basis van een Mbo opleiding. Voor de Mbo opleiding Beveiliger is het keuzedeel Proactief Beveiligen ontwikkeld. De examinering en diplomering is op nationaal niveau nog niet aan dezelfde strikte regels gebonden als de Mbo opleiding in het algemeen, maar het Nationaal Beveiligingsregister werkt al wel aan het structureren en bewaken van de kwaliteit en inhoud van het examen- en diplomeringsproces.

Het keuzedeel Proactief Beveiligen richt zich op het aanleren van een methode om proactief (voordat het tot uitvoer komt) crimineel of ongewenst gedrag te herkennen en voorkomen door het bijbehorende afwijkende gedrag te herkennen, hier operationeel een dreigingsanalyse over te vellen en een beslissing te maken. De Proactieve Beveiliger vergroot hiermee het afschrik effect op mogelijke kwaadwillenden, zonder daarbij in de eerste instantie gebruik te maken van klantonvriendelijke repressieve handelingen.

De behoefte uit het werkveld, zoals blijkt uit de werkzaamheden van stichting CERPRO i.o. stelt dat deze aanvulling op het reguliere beveiligingsvak aangevuld dient te worden met een meer klantvriendelijke aanpak. Daarom is dit een integraal onderdeel van het diploma keuzedeel Proactief Beveiligen zoals deze wordt beheerd door het NBR.

Doel van de opleiding

Het keuzedeel is ontwikkeld om te voldoen aan een uitgesproken behoefte van werkgevers. Veel bedrijven, met name bedrijven die beveiligen in een context waar veel contactmomenten zijn tussen beveiligers, personeel en klanten of bezoekers. Binnen deze bedrijven is behoefte aan beveiligers die actiever het contact opzoeken met deze mensen met zowel een klantvriendelijk als een beveiligende doelstelling.

Het keuzedeel proactief beveiligen heeft als leerdoel om beveiligers meer proactief te leren beveiligen. Enerzijds houdt dit de proactieve beveiligingsmethodiek in, anderzijds houdt dit klantvriendelijke bejegening in.  

Onderdeel van de leerdoelen is:

  • Predictive Profiling
  • Red Teaming
  • De APP Predictive Profiling
  • LEER – Methodiek
  • Security Questioning
  • Standaard Operationele Procedures
  • Hospitality

Diploma en Examen

Het examen Proactief Beveiligen bestaat uit een theorie examen. In dit examen wordt middels 25 meerkeuze vragen gemeten of een kandidaat voldoet aan de eindtermen in dit dossier. Het Examen Proactief Beveiligen duurt 60 minuten.

Wanneer iemand het examen met een voldoende resultaat afsluit ontvangt hij of zij het Diploma Proactief Beveiligen evenals een aantekening op het Mbo diploma, en wordt opgenomen in het Nationaal Beveiligingsregister onder Register Proactief Beveiligen.