Red Teaming Analyse

Wat is een Red Teaming Analyse?

Met een Red Teaming Analyse (RTA) wordt de hele organisatie doorgelicht, en worden alle gaten in de beveiligingsstructuur kenbaar gemaakt. Een Red Teaming Analyse helpt voornamelijk het strategisch niveau in de organisatie bij beleidsverbetering. Het eindproduct van de Red Teaming Analyse is een praktisch toepasbaar boekwerk met daarin alle gaten en misconcepties van de organisatie met bijbehorende aanvalsscenario’s.

 

Doel van de opleiding

In de opleiding Red Teaming Analyse leren deelnemers en praktisch toepasbaar boekwerk ontwikkelen. Zij gebruiken hiervoor analysetechnieken die zijn aangeleerd tijdens de opleiding. Tevens krijgen zij het Handboek Red Teaming Analyse als naslagwerk. In dit handboek kunnen zij informatie en een gebruikshandleiding van meer dan 50 intelligence analysetechnieken vinden.

Na het volgen van de opleiding Red Teaming Analyse zijn deelnemers zelf in staat om een kwalitatief hoogwaardige strategische Red Teaming analyse te organiseren en begeleiden.

 

Diploma en examen

De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch examen dat wordt beheerd en afgenomen door een onafhankelijke examencommissie en examenbureau (IBEX). Wanneer een cursist slaagt voor dit theorie-examen volgt er inschrijving in het register van IBEX en mag de titel Red Teaming Analist (RTA) worden gedragen, met de letters RTA geplaatst achter de familienaam.