Compliance Register

VOORAANKONDIGING 

Hier zal medio november 2022 een register worden geopend waar de cursisten van de opleiding Certified Ethics Compliance Officer, nadat zij het examen hebben behaald worden opgenomen.   

De opleiding Certified Ethics Compliance Officer zal medio November 2022 voor het eerst gegeven gaan worden. Dit is ook de reden dat het Compliance register nog geen geregistreerde geslaagden cursisten heeft opgenomen.  

De titel, aanduiding of letters CECO is een afkorting van Certified Ethics Compliance Officer. CECO is niet gekoppeld aan een officiële titel of afkomstig van het ministerie van onderwijs cultuur en wetenschappen, zoals dr, ir, mr, drs, ing, bc.  

Met de titel CECO word je in staat gesteld om de vakbekwaamheid in de beroepsgroep aan te tonen.  

Het certificatieplan van de opleiding Certified Ethics Compliance Officer ligt ter beoordeling bij CPION. CPION heeft geen bemoeienis met het hier bedoelde compliance register en de titel CECO. 

CPION zal na goedkeuring van het ingediende certificatieplan de opleiding Certified Ethics Compliance Officer het predikaat registeropleiding geven, en opnemen in het SPEN-register. 

Nadat de opleiding door CPION als registeropleiding is goedgekeurd gaat SoSecure in gesprek met CPION om de opleiding internationaal te erkennen. Let op, vooralsnog is dat nog niet het geval. Voor meer informatie kunt u dit lezen op de website van CPION. https://www.cpion.nl/Page/Stichtingen